Zajímavé aplikace pro Android (v HTC EVO 3D)

Všeobecné informace k instalacím:

Informace zde uváděné jsou určeny pro začátečníky se systémem Android.
Instalace jsou výhradně z Google Play.

Při instalování aplikace z Google Play těsně před potvrzením instalace tlačítkem "Přijmout a stáhnout" je důležité si před potvrzením instalace přečíst v části "Oprávnění", co vše aplikace ke své činnosti bude použivat. Je to nově od července 2013 jedinná možnost zjistit před nainstalováním SW jeho požadavky na přístup k datům v mobilu. Dříve byly tyto požadavky SW součástí popisu SW v Google Play, avšak nově byly z popisu vypuštěné. Osobně to považuji za velké selhání Google v boji proti malware, neboť součástí vyhledání vhodného SW k instalaci je i srovnání jeho požadavků vůči datům v mobilu, což nově není možné. Obdobně instalované aplikace doporučuji ihned po instalaci zkontrolovat nejlépe v antiviru Avast v části "Správa aplikací" v "Přehledu oprávnění", kde je zjednodušeně vysvětleno, zda je aplikace nebezpečná (např čte kontakty a pro svou funkci to nepotřebuje). Nebo totéž i jednoduše v integrované aplikaci "Nastavení" v části Aplikace - Správa aplikací - Povolení" (zde jsou všechna povolení vyjmenována a je na uživateli zhodnotit jejich oprávněnost a nebezpečnost).

Vždy počítat s tím, že důležitá data jsou v mobilu vystavena nebezpečí jejich zneužití obdobně jako v notebooku nebo na počítači. Navíc v roce 2013 pozoruji významný nárůst oprávnění u aplikací na činnost, kterou pro svou běžnou funkci nepotřebují v míře jakou si nárokují. Dokonce i při vypnuté automatické aktualizaci (update) buďte při kontrole instalace aktualizace velmi opatrní zda update (aktualizace) stojí za to zvýšené riziko ohrožení důležitých dat nebo hovorů v mobilu. Stávající oprávnění aplikace si snadno zjistíte např pomocí Avast nebo přímo v systémové části mobilu jak je uvedeno výše a nové oprávnění si přečtete buď nezávisle na Google Play nebo při update před posledním potvrzením k instalaci aktualizace.

Důležitá data ve vašem mobilu jsou ohrožená jak vlastnostmi aplikace, tak nezávisle používanou reklamou typickou u aplikací zdarma jako reklamní proužek.
Pro další kontrolu hlavně reklamních doplňků aplikace (tedy druhé ohrožení dat v mobilu) doporučuji využít skvělou aplikaci AppBrain Ad Detector (v recenzi se s využitím této aplikace můžete důkladně seznámit).

Pro všeobecný přehled o možných hrozbách při práci v systému Android doporučuji zajímavý článek "Malware na Androidu".

Před zahájením instalací je vhodné mobil zbavit dočasných souborů, čímž se uvolní paměť, která je pro hladký průběh instalace velmi potřebná. Nejjednodušší způsob uvolnění paměti a nastavení mobilu do reprodukovatelného stavu před instalací nového SW je klasicky vybrat "Spustit znovu" ("Reboot"), čímž se zároveň při spuštění mobilu znovu zavede instalovaný SW do aktivní paměti mobilu. Vypnutí a zapnutí mobilu nebo volbou "Spustit znovu (Reboot)" je vhodné udělat alespoň jednou denně nebo podle potřeby (např před nabíjením mobilu, před důležitou poradou vypnout a po ní zapnout apod - před restartem mobilu nezapomenout vypnout WiFi, po restartu zapnout WiFi až když internet potřebujete). V hlavní konfiguraci mobilu v části napájení je vhodné vypnout "rychlé spuštění" tak jak je u této volby doporučené a jak je od výrobce nastavené. Pokud si volbu "rychlé spuštění" v rozporu s doporučením výrobce zapnete, pak je po více zapnutí a vypnutí mobilu pravděpodobná havárie doinstalovávaného SW, tzn při jakýchkoliv problémech se stabilitou systému a častém vypínání mobilu je nutno nejdříve zrušit volbu "rychlé spuštění" systému nebo po rychlém spuštění systému při prvé příležitosti provést nápravu rychlého spuštění časově náročnější volbou "Spustit znovu" ("Reboot").

Je důležité zakázat automatickou aktualizaci (update) ("Nastavení", pak "Info o telefonu", vybrat "Softwarové aktualizace" a zrušit "Plánovaná kontrola"). Když už chcete provést update (aktualizaci), tak pouze při WiFi datovém připojení bez omezení dat (mobilní datové limity jsou velmi drahé a v kopcích nebo na horách většinou nepoužitelné). Obecně je update vhodný v případě, že jsem zvědav, co je v programu nového u nové verze anebo když má aplikace občas problémy (anebo se o problémech dočteme z ověřených zdrojů), zda už nejsou vyřešeny. Jinak může neplánovaně po update SW dojít i k velmi nepříjemným překvapením (viz komentáře některých uživatelů). Myslím si, že nemožnost instalace starších verzí aplikací přímo z Google Play a dokonce i jen nemožnost vrátit se k verzi, kterou před update používám, je dost silným motivem neprovádět aktualizaci (update) v automatickém režimu, ale ručně až najdu odvahu riskovat s dostatečnou časovou reservou k řešení možných problémů po aktualizaci SW anebo někde uvidím nebo se dočtu o fungujících změnách v nové verzi, a to nejlépe na obdobném mobilu jaký používám. Tzn chci li se vrátit ke starší verzi, pak ji musím mít dříve zazálohovanou (soubor *.apk) (ve jménu je obvykle varianta jména aplikace a přípona je apk - pro zálohování je skvělý program Clickfree Mobile Backup, který aktuální soubory *.apk zálohuje i na SD kartu). Pro instalaci mimo Google Play, tedy např z SD karty (záloha z Clickfree nebo i jen stažený soubor *.app z prověřeného zdroje jako byla pro mě do roku 2014 např skvělá aplikace RadarEU, tedy dosud jediná výjímka mimo Google Play, která již však nefunguje ani v mobilu HTC EVO 3D, kde dříve fungovala, ale kde se nyní jeví již jen jako "pseudofunkční widget" místo zobrazení v celé ploše obrazovky), je nutno dočasně pro instalaci povolit v "Nastavení - Aplikace" položku "Neznámé zdroje" a po dokončení instalace ji nezapomenout vypnout.

WiFi, mobilní datové připojení, Bluetooth i GPS je důležité jak s ohledem na zbytečnou spořebu energie baterie, tak i bezpečnosti systému mít připojené vždy jen na konkrétní nezbytnou dobu, kdy je využíváte, tedy mít je trvale v poloze vypnuto a jen pro konkrétní práci je zapnout. I proto je vhodné si na základní plochu vynést tlačítka zapínání zmíněných funkcí.

Minimálně jednou denně mobil restartovat, optimálně před nabíjením mobilu. Obdobně je vhodné před náročnější práci (např navigaci, práce v tabulkách, focení a filmování apod) provést restart mobilu. Při mimořádných problémech s mobilem je vhodné zkusit nejdříve restart mobilu. Obecně platí čím menší je operační paměť mobilu, tím větší pozitivní vliv na další práci mobilu má jeho restart. Obdobně čím je více nainstalováno aplikací a čím více se používají, tím je větší pozitivní vliv restartu mobilu na další práci v mobilu.

Recenze HTC EVO 3D (HTC Shooter) na webu Svět Androida
Skvělá recenze dávající představu o běžných funkcích HTC mobilu se systémem Android. Doporučuji si tuto velmi zajímavou recenzi přečíst, i když tento mobil nevlastníte.

Po cca 1,5 letech po update na Android 4.0.3 (na HTC Sense 3.6) se dosud žádnému SW pro čtení knih nepodařilo v jakékoliv konfiguraci při čtení knih zhasnout 4 svítící tlačítka ovládání mobilu, která v původním systému šla v pohodě téměř každým SW pro čtení knih zhasnout. Pro čtenáře knih na tomto mobilu je to fatální selhání HTC ve funkci čtení knih, což je velká škoda u tak ještě stále skvělého mobilu dokonce i po 2,5 letech od jeho zakoupení.

Nejdůležitější doinstalovávané aplikace u nového telefonu:

Super Backup
Užitečná aplikace pro zálohování dat mobilu, která nově nahrazuje obdobnou aplikaci "Clickfree Mobile Backup" popsané v recenzi 8.8.2012 na webu Svět Androida.
Důležité je nezapomenout, že "Super Backup" (a dříve Clickfree) zálohuje pouze SW a ne data aplikací. Právě data aplikací je nutno zálohovat v té konkrétní verzi aplikace, neboť při obnovování SW např na starší verzi musíme pamatovat na možnost jiné struktury dat v právě použivané novější verzi SW. Konkrétně při návratu ke starší verzi musím nejdříve nainstalovat starší verzi a v případě, že v novější verzi mám nová data (tedy data navíc nebo odlišná), pak je nutno se přesvědčit, zda jsou data ve všech případech čitelná a funkční ve všech částech SW, u kterého se vracím ke starší verzi. I proto je lépe před aktualizací (update) SW vždy zazálohovat vlastní data ve stávající verzi aplikace, kterou chci aktualizovat, neboť pak se v pohodě vrátím ke starší verzi a natáhnu si ze zálohy dat odpovídající data dané verze SW. Autoři SW obecně nepředpokládají návrat ke starším verzím, proto je nutnost zálohování vlastních dat před update SW tak důležitá.

Status Brightness Free
Velký 4,3" (11 cm) displej velmi vyčerpává energii baterie, proto je jemné nastavení jasu displeje tak důležité. Testoval jsem 5 aplikací a tento SW je s velkou rezervou jednoznačný vítěz, neboť nastavení jasu displeje po 10% je optimální, a to dokonce jen ve dvou krocích (první krok je spuštění SW a druhý krok odklepnutí tlačítka se zobrazením procenta, kterým ihned aplikace nastaví jas zvolené úrovně a zároveň se ukončí. Prostě jednoduché a účelné, tedy správný ergonomický SW). Po nainstalování doporučuji ihned po spuštění aplikace v konfiguraci zvolit zobrazení procenta jasu jako číslo v tlačítku, což je skvělé a přehledné, neboť výběr uskutečním jednoduchým klepnutím prstem přímo do zobrazeného procenta v tlačítku. Všem tento skvělý ergonomický SW doporučuji.

Data counter widget
Evidence přenesených dat z WiFi a z mobilního připojení. Nahrazuje v systému Android ver. 4.0.3 nefunkční "Traffic Counter Extended", kde tato aplikace přestala fungovat. Data counter widget je jednoduchý, účel plní a líbí se mi.

DU Battery Saver&Phone Charger
Nezbytný doplněk pro optimalizaci odběru z baterie. Šikovný widget velikosti běžné ikonky na jedno kliknutí optimalizuje paměť a oznámí o kolik prodloužil výdrž baterie. V roletce zobrazí další informace. Po spuštění je k dispozici přehled aplikací a částí HW podle jejich odběru z baterie.
Získané informace pravidelně kontrolujte, neboť občas můžete narazit na aplikaci, kterou jste již několik dní ani jednou nespustili, přesto opakovaně spotřebovává i přes 5% energie (v mém případě to byl např [1]). Přestože jsem si všechny aplikace velmi důkladně kontroloval jak před instalací, tak i následně, přesto jsem během měsíce vyřadil 2 aplikace, z nichž obě opakovaně vykazovali velmi velkou spotřebu energie, přestože k tomu neměly nejmenší důvod, tedy buď chyba v programu (pravděpodobnější) nebo si autor aplikace neošetřil zpětnou vazbu kontroly jím požadované funkce pro případ, kdy žádaná funkce není delší dobu k dispozici.

WiFi Analyzer
Skvělá aplikace jak pro optimalizaci domácí WiFi sítě (např. nasměrování a umístění routeru, sklonu antény, volby kanálu s ohledem na rušení od WiFi sítě sousedů), tak hlavně na cestách při připojování k veřejným WiFi sítím v hotelích, kavárnách apod. Přehledné grafy a tabulky úrovně a charakteristiky signálu v místě příjmu pomohou ve výběru WiFi sítě i rychlou odezvou změn v grafech za chůze.

aCalendar - Android Calendar
Optimálně doplňuje původní kalendář HTC Sense a hlavně pracuje se stejnou databází, tedy cokoliv opravím v jednom kalendáři, tak je ihned k dispozici i ve druhém a oba jsou přístupné v Google kalendáři na webu. Navíc aCalendar skvěle přebírá z kontaktů mobilu data narození a v přehledech je i optimálně zobrazuje odlišnou barvou od běžných záznamů.

Gmail - Google email
Zpřístupňuje emaily gmail.com, kam posílají emaily připomenutí událostí oba kalendáře. Vhodný je jen pro využívání emailů na Gmail.com, kde je vyhovující. Pro ostatní emaily (seznam, centrum apod) doporučuji emailového klienta v systému mobilu... Po odstranění fatální chyby, kdy se po zobrazení emailu sbalí hlavička emailu, tzn od počátku po zobrazení emailu není vidět ani datum ani čas, tak pak to může být i výborný SW. Nyní je to spíš katastrofa...
Aktuálně k 3.07.2019 obsahuje velmi závažnou fatální chybu, kterou jsem na Google Play okomentoval takto:
Zbytečná velmi nepříjemná fatální chyba aplikace Gmail je, že i po zobrazení včerejšího nebo staršího emailu není zobrazen čas emailu a získání času emailu je až na trojí kliknutí... Fatální proto, že informace o času patří k nejdůležitějším... Dnes jsem totiž dostal informaci od kolegyně, že aplikace Gmail vůbec neumí zobrazit čas emailu, a to dokonce ani po zobrazení emailu, což byl docela šok, proto jsem zobrazení času emailu začal hledat... Chvíli mi trvalo než jsem zjistil, že musím (při prvém zobrazení emailu) opakovaně třikrát (!!) kliknout na hlavičku emailu než se datum a čas zobrazí... Je to chyba konkrétně této jedné funkce v aplikaci Gmail (v jiných funkcích aplikace Gmail reaguje svižně ihned napoprvé), kdy se musí při prvém zobrazení emailu třikrát kliknout na hlavičku zobrazeného emailu. Později při druhém a dalším rozbalení hlavičky emailu je to již běžně svižné a napoprvé. Sbalit hlavičku emailu po zobrazení emailu, tak to odhaduji jako nejhorší nápad, který kdy kdo v Googlu měl. Aplikaci Gmail nepoužívám a tak to i zůstane, neboť běžný emailový klient v mobilu takové odstrašující chyby nemá...

ColorNote Poznámkový blok note
Základní vynikající SW pro jednoduché úkoly. Perfektně čitelné, skvěle optimalizované pro práci i úkoly (byť i jen nakupování) v terénu.
Aplikace má skvěle udělané třídění záznamů včetně filtrů pro výběry, přesto se mi osvědčilo setřídění záznamů podle abecedy, kdy na prvém místě hlavičky uvádím:
měsíc (např 05) a den (např 23), mezeru, text hlavičky. Např:
0523 text hlavičky záznamu...
podrobný víceřádkový text
Zapsat navíc jedno číslo (např 0523) již při psaní hlavičky záznamu je o hodně rychlejší než nastavit datum a čas připomenutí funkcemi aplikace. K nastavení datumu a času připomenutí je při rozáhlejších změnách vhodnější využít kalendáře s propojením na Google kalendář na webu (např. aCalendar - Android Calendar) a nastavení datumu a času provést pohodlně přes internet na počítači/notebooku.
Právě ColorNote je skvělá aplikace při ruce s velkým dobře čitelným písmem a optimalizovanou editací pro situace, ve kterých by nastavování datumu a času připomenutí jen zdržovalo.
Pro jednoduché úkoly je ColorNote skvělý SW tvořící pilíř rychlých poznámek a přehledných dobře čitelných úkolů, které se automaticky zálohují na SD kartu.

Total Commander
Perla pro práci se soubory z prostředí MS Windows je nyní k dispozici i pro Android a hlavně, přenos se povedl. Doporučuji tento skvělý manažer minimálně odzkoušet a používat zároveň s ES File Explorer a teprve pak optimálně volit pro konkrétní práci jeden z nich. TXT soubory psané v češtině (např napsané na PC v běžném kódování 1250) zobrazuje správně česky v interním editoru. Pro srovnání tak ES File Explorer češtinu v kódování 1250 správně zobrazit neumí a dokonce mu chybí i interní asociace k souborům. Naopak Total Commander efektivně zvládá nejen úpravy TXT souborů ve svém editoru se správně zobrazenou češtinou, ale má i skvěle naprogramované interní asociace k souborům nezávislé na systému. Vynikající a velmi užitečný Total Commander by neměl chybět v žádném mobilu se systémem Android.

Kingsoft Office (Free)
Vynikající SW pro práci s tabulkami Excelu, dokumenty Wordu apod. SW perla Google Play.
Od dubna 2013 si však vyhradil právo kdykoliv zapnout WiFi, což může být nebezpečné pokud si tento program necháme v paměti s rozpracovanou aplikací. Při drobné nepozornosti se můžeme nechtěně připojit k "číhajícímu WiFi hotspotu" a následující možný problém nám může významně znepřijemnit další činnost práce na mobilu.

Google Sky Map
Navigace hvězdnou oblohou. Mobil zobrazuje právě to, co bychom viděli v prodloužení pohledu skrz mobil dále do vesmírného prostoru. Nádherná fascinující a revoluční aplikace nenechá nikoho klidným, obdobně jako poprve Google nasnímal a zpřístupnil povrch Země ze satelitů...


Jelikož čtečka v HTC EVO 3D byla v systému Android verze 2.3. malvare, neboť byla nejenom nepoužitelná kvůli 1 cm okraji z každé strany displeje (nedalo se s tím nic dělat ani v konfiguraci), ale hlavně velmi zatěžovala systém s odpovídajícím odběrem energie z baterie, když si sama od sebe občas proskenovala SD kartu (možná v dobré vůli mít v nabídce všechny knihy).
Po update na Android verze 4.0. sice HTC čtečka již tak moc baterii nezatěžovala, přesto je HTC čtečka v systému mezi "běžícími aplikacemi" velmi nežádoucí, neboť je stále v paměti aktivní a stále nepoužitelná kvůli 1 cm okraji s tím, že volba v konfiguraci, která by měla tento 1 cm okraj zrušit a udělat čtečku použitelnou, tak nefunguje.
HTC EVO 3D je skvělý mobil (proto jej už tak dlouho používám), přesto mě HTC čtečka vytáčí tak, že ji pravidelně téměř 2 roky ruším v paměti mobilu a testuji update systému zda v HTC přece jenom tuto ostudu nechtějí napravit. Stále marně.

Proto jsou pro všechny uživatele tak důležité následující čtečky knih.

FBReader
Oblíbená čtečka knih nejen v mobilu, ale i na notebooku.

Cool Reader
Druhá oblíbená čtečka knih, obě jsou skvělé a optimálně se doplňují.

iReader (offline)
Jako skvělá čtečka funguje jenom a pouze ve spolupráci se Screen Filter, který umí zhasnout bíle svítící tlačítka pod displejem (Soft-key backlight). Ano, je to neuvěřitelné, ale iReader tuto základní funkci pro nerušené čtení u HTC EVO 3D neumí. S vynikajícím Screen Filter je i iReader vynikající čtečka, bez Screen Filter je však iReader jako čtečka na HTC EVO 3D téměř k ničemu. Při spuštění iReader sice zapne rušící tlačítka pod displejem, ale přes lištu to lze snadno napravit (tedy nepoužívat Full Screen) a Screen Filter znovu zapnout a rušící tlačítka pro čtení vypnout. Nepohodlné, ale iReader je tak skvělá čtečka, že se s tím lze smířit.
Toto hodnocení platí pro systém Android verze 2.3., neboť v systému Android verze 4.0. se problém zhasínání HW tlačítek stal společný všem aplikacím.

Nepříjemný problém HTC EVO 3D je, že s přechodem na Android verze 4.0. neumí žádná čtečka (a jakýkoliv jiný SW, který jsem si "vygoogloval") vypnout "hardwarová tlačítka", která pak při čtení ve slabém osvětlení ruší tak, že je nutno je fyzicky překrýt krytem vystřiženým z tvrdého papíru.

K 1.07.2016 doporučuji velký hit kovový ve zlaté barvě Honor 7 Lite (Honor 5c) , který žádný z uvedených nedostatků nemá a jsem s ním nadšen, neboť i Mapy.cz na něm skvěle fungují (na rozdíl od všech ostatních tabletů a mobilů, které mi prošly rukama - a že jich nebylo málo). Je to nejprodávanější mobil v CZC Rožnov p.R. do té míry, že je trvale kdykoliv skladem přímo na prodejně v Rožnově p.R. Mohu jen doporučit. Vše funguje optimálně a navíc má skvělý velmi rychlý a kvalitní foťák. Snad jen, že je nutno mluvit zblízka na mikrofon, který je kvůli odstínění hlučného pozadí velmi selektivní na vzdálenost od mikrofonu (tam byl HTC EVO 3D lepší, neboť hlučné pozadí řešil dvěma mikrofony).


In-počasí (+Widget)
Přehled o počasí ve vybrané lokalitě. Osobně upřednostňuji Widget In-počasí 4x2, kde je k dispozici nejen důkladne informace k počasí, ale i svátek (jméno), což je skvělý doplněk této velmi povedené aplikace. Recenze In-počasí.

Meteoradar In-počasí
Vynikající aplikace, která od stejného autora doplňuje informace o počasí radarovou informací o srážkách v kroku po 15 min. Chybí ji však aproximace pohybu srážek, kterou má skvěle zpracovanou následujíci aplikace "Meteor".

Meteor - meteoradar ČHMÚ
Zatím nejlepší aplikace zobrazující informace o srážkách z radaru (dokonce v kroku po 10 min) má svou perlu, která ji činí nejlepší, tedy animuje navíc hodinovou aproximaci pohybu srážek.

Meteor - Aladin
Klara
Nejlepší aplikace zobrazující informace datového modelu Aladin a modelu Norského meteorologického institutu, která z mého pohledu svou "vyjadřovací schopností", tedy předáním žádoucích informací o předpovědi počasí, překovává klasické desktopové aplikace. Bylo by skvělé upravit tuto aplikaci i pro systém MS Windows beze změny obrazovek tak jak jsou skvěle naprogramovány pro Android. Anebo ji alespoň zpřístupnit v prohlížeči (Firefox) na webu.
Výhodou stejného zobrazení podle dvou modelů je i v odhadu pravděpodobnosti předpovědi počasí, tedy pokud je v obou modelech shoda, pak je předvověď počasí velmi pravděpodobná a naopak pokud jsou odlišnosti, pak se jedná o okrajový meteorologický jev jako je např okraj postupující fronty apod, tzn předpověď je méně pravděpodobná.
Určitě obě skvělé aplikace Aladin a Klara vytvořené stejným autorem v obdobném názorném stylu patří do každého mobilu.

Pumpdroid
Přehledné informace o cenách benzinu a nafty. Optimálně využívá GPS i Google Maps.

Calc&Graph
Z mnoha testovaných kalkulaček jsem si vybral tuto jako příruční k rychlým výpočtům na cestě. Samozřejmě i další jsou skvělé. Např RealCalc Scientific Calculator, TechCalc Scientific Calculator apod.

Unit Converter a Unit Converter - ConvertPad
Obě aplikace jsou skvělé pro převody jednotek (včetně měn) a obě mají své výhody v různých situacích.

GPS Status & Toolbox
Velmi praktická aplikace, který zobrazuje GPS a data ze sensorů mobilu. Navíc má několik užitečných nástrojů, i když v jednom z nich, který je určen pro kalibraci kompasu, se mi více osvědčilo udělat rychlý pohyb mobilem ve vzduchu po trajektorii opisující obyčejnou značku pro nekonečno (osmičku naležato) přesně v prostoru, kde budu mobil použivat (je to velmi důležité v místnostech, kde je běžně magnetické pole velmi nehomogenní jak v důsledku zapnutých elektrických přístrojů, tak i kovových konstrukcí v budově). S využitím speciálního nástroje GPS Status & Toolbox jsem s kalibrací kompasu neuspěl (vždy mi při otočení kolem prvé osy zmizlo tlačítko "OK" a výsledek pak byl náhodný a většinou nevyhovující).


MapFactor: GPS Navigation - plně funkční navigace bez mobilních dat. .
Manuál k MapFactor v češtině PDF
Manuály k MapFactor v jiných jazycích PDF
Web navigace MapFactor
Velmi užitečná zdarma navigace, která nepotřebuje žádné mobilní připojení a mobilní data pro svou činnost. Je tedy optimální pro cesty jak v zahraničí, tak i v Česku. Audio navádění je příjemné s možností volby velmi podrobné hlasové navigace, která je tak povedená, že většinou k navigaci postačuje a jen občas je vhodné kouknout na obrazovku s 3D zobrazením.
Má velmi podrobné a důkladné možnosti konfigurace, z nichž je asi nejdůležitější si nastavit pro velmi povedené 3D zobrazení velikost textu, velikost ikonek a velikost cest, odměnou je pak nádherný přehled na obrazovce při vlastní navigaci.Mapy.cz - plně funkční navigace bez mobilních dat.
Tradiční skvělé Mapy.cz v podání Seznam.cz pro android. Obdivuhodně povedená aplikace se skvělou navigací pro auta, chodce apod. Možnost záznamu trasy a naplánování tras pro navigaci. Synchronizace naplánovaných cest a zaznamenaných aktivit mezi mobilem a notebookem přes server Seznam.cz. Možnost stažení turistických map z celého světa do mobilu apod. Mapy.cz jsou perlou internetu a i jen kvůli této aplikaci stojí za to koupit chytrý mobil. Malý krůček pro Seznam.cz je obrovským skokem pro automobilisty, turisty a cyklisty na celém světě (mobil má téměř každý, navigaci málokdo).

Pro zajímavost uvádím své hodnocení z 10.05.2019 v Google Play:

Vynikající 5*
Doporučuji koupit chytrý mobil i jen kvůli aplikaci Mapy.cz, která je až tak skvělá a užitečná: Jednoduchá navigace, která nepotřebuje mobilní data, vybrané turistické mapy z celého světa přímo v mobilu, pohodlná práce na mobilu i notebooku zároveň. Jen zapnete mobil, spustíte Mapy.cz a během několika vteřin vidíte na turistické mapě kde se nacházíte. Skvělý stopař zaznamená trasu. Kdykoliv snadná kontrola tachometru auta. Navigaci v Mapy.cz zvládne i absolutní začátečník s chytrým mobilem.


Exchange Rates
Aktuální kurzy měn co 2 hodiny, přehledy jak denní, tak i za několik let. Skvělá aplikace.

Kurzovní Lístek
Aktuální kurzy měn nejen kurz České národní banky, tak i nákup a prodej pro některé banky fungující v Česku.


ColorDict Slovník-Dictionary
Skvělý slovník a encyklopedie angličtiny včetně americké a britské výslovnosti, kterou je nutno doinstalovat podle pokynů aplikace. Čeština je výběrovou součástí instalace jakož i mnoho dalších jazyků. Funguje i bez připojení k internetu.

Jednoduché offline slovníky DIC-o
Anglicko-český offline slovník
Velmi užitečné vynikající jednoduché slovníky angličtiny, němčiny, francouštiny, španěĺštiny apod.

Skype - free IM & video calls
Funguje skvěle, ale plně použitelné jen pro kvalitní datové připojení k internetu. Přesto je Skype dírou v bezpečnosti mobilu, konkrétně jeho využitím reklamy MOcean Ad Network, tzn nainstalovat si Skype lze doporučit opravdu jenom a pouze v případě, že jej budu intenzivně používat a sledování mých údajů v mobilu včetně mého okolí přes kameru mi nevadí.

Lookout Ad Network Detector
Jednoduchá užitečná aplikace pro kontrolu bezpečnosti mobilu z pohledu odesílaných údajů reklamním společnostem. Navíc je skvěle popsaná v recenzi 16.8.2012 na webu Svět Androida.

Opera Mini - webový prohlížeč
V novém přístoji HTC EVO 3D instalovaný webový prohlížeč HTC Sense je sice skvělý, přesto má jedno fatální omezení, tedy nemožnost uložit si webovou stránku na SD kartu k pozdějšímu prohlížení. Právě instalace Opera Mini tento problém řeší v příjemném prostředí prohlížeče a minimalizací přenášených dat.

HTML Reader - zobrazuje HTML soubory uložené na SD kartě
Podobně jako Opera Mini řeší i HTML Reader fatální omezení prohlížeče HTC Sense tím, že umí zobrazit v HTML kódu uložené stránky na SD kartě, tzn např na počítači si uložím úplné stránky z webu (v Scrapbook v prohlížeči Firefox včetně odkazů např do 2.úrovně) a po překopírování na SD kartu mám nově možnost si je zobrazit i bez připojení k internetu.

CSipSimple pro VoIP telefonování přes internet
Vynikající OpenSource (GPL) aplikace, která přímo spolupracuje s kontakty v mobilu, patří k tomu nejlepšímu pro VoIP telefonování přes internet optimálně přes WiFi, i když běžně funguje i přes mobilní připojení k internetu.

LIDL - sice skvělá aplikace, ale v Česku k ničemu...
Je to typický problém aplikací ze zemí, kde jsou levná mobilní data, neboť v Česku jsou nesmyslně drahá, tedy s ohledem na účel spotřeby mobilních dat k účelu podívat se mimo WiFi do "Nákupního seznamu" z akcí Lidlu přímo v prodejně Lidlu, kde jdu smysl existence této aplikace uplatnit. Tedy fatální chybou aplikace Lidl je, že se nelze bez mobilního datového připojení podívat do "Nákupního seznamu". Jinak je aplikace docela povedená a nebýt fatálního selhání požadavku při spuštění aplikace na mobilní data (jinak se nespustí), tak by tato aplikace mohla být i užitečná. Toto fatální selhání požadavku mobilních dat při spuštění aplikace snadno napraví pár uložených dat na SD kartě anebo zdarma WiFi připojení v prodejnách Lidlu.

MX Player - přehrávač videí a filmů včetně titulků
MX Player je optimální přehrávač videí a filmů včetně titulků. Určitě stojí za odzkoušení a rezerva pri videa, která jinde přehrát nejdou.


Google Play


vytvořeno: 22.05.2012
upraveno : 30.12.2016